پر خوری عصبی

با انجام این تست شما می توانید احتمال بیماری پر خوری عصبی یا اختلالت عصبی خوردن را چک کنید.

1- آیا شما تمایل دارید که شکم کاملا مسطح داشته باشید.
2- احساس چاقی دارم.
3- آیا وزن و ظاهر شما باعث می شود که خود را قضاوت کنید .
4-آیا شده احساس کنید یک دوره طولانی غذا نخوردن مثلا 8 ساعته یا بیشتر تاثیری روی وزن یا ظاهر شما گذاشته باشد.
5-چند بار احساس نارضایتی از بدن و ظاهر خود دارید مثلا مرتب خودرا در آینه چک می کنید.
6-آیا شما ترس از دست دادن کنترل خود در خوردن دارید.
7-چند بار شما یواشکی غذا می خورید.
8-چند بار احساس نارضایتی از وزن و بدن خود داشته اید.
9-چند بار سعی کرده اید که غذا خوردن خود را محدود کنید به علت کاهش وزن (چه موفق شده باشید یا که نه).
9-چند بار سعی کرده اید که غذا خوردن خود را محدود کنید به علت کاهش وزن (چه موفق شده باشید یا که نه).
10- آیا تمایل دارید که معده خود را خالی نگه دارید به هدف کاهش وزن.
11-آیا شما نگرانید که دیگران به مقدار غذای شما توجه کنند.
12-ایا احساس ناراحتی می کنید که دیگران به وزن و ظاهر بدن شما توجه کنند مثلا در مهمانی یا استخر.
13-آیا شده به خاطر کاهش وزن از غذای مورد علاقه خود صرف نظر کنید.
14-آیا شما نگرانید که وزن اضافه کنید.
15-آ یا شما از برنامه غذایی خاصی مثل رژیم کم کالری پیروی می کنید به قصد کاهش وزن.
16-آیا شما بعد از خوردن غذا احساس گناه می کنیدبرای اینکه فکر می کنید این بر روی وزن و ظاهر شما تاثیر می گذارد.
17- آیا فکر کردن به وزن و ظاهر شما تاثیر بر روی کارهای شما و عدم کنترل در انجام کارهای روزمره شما دارد.
18-چه مقدار شما نا امید می شوید اگر هفته ای یک بار تا 4 هفته آینده از خود درباره وزن خود بپرسید.
19-آیا شما تمایل شدید به کاهش وزن دارید.
20-آیا فکر کردن به غذا و کالری آنها باعث می شود که تمرکز خود را برای فعالیتهای مورد علاقه تان مثلا خواندن کتاب ودیدن تلویزیون یا غیره از دست بدهید.