دسته‌ها
مقالات مقالات روانپزشکی

تک همسری یا چند همسری

یک سری مطالعات پیوسته در دانشگاه مشیگان پیشنهاد می کند که در فکر بیشتر مردم داشتن یک رابطه بهتر از داشتن چند رابطه به صورت همزمان است.

جدول زیر بر گرفته از مطالعات انجام شده علت این امر را توضیح خوا هد داد. در این جدول تک همسری با رنگ آبی  و چند همسری با رنگ قرمز مشخص شده است .

به طور کلی در این جدول شما می بینید که تک همسری 20 تا 22 فایده بیشتر از چند همسری  با رضایت طرفین داردکه این فواید شامل همه چیز ازجمله  فواید فیزیکی ، جسمی ، جنسی ، روحی ، سلامتی ، مالی واخلاقیات می باشد.

این تفاوت ها یک آمارگیری با نتایج واضح نبودند بلکه آنها بیشترین تا ثیرات روانشناسی که تا به اکنون دیده شده است را نشان می دهند.فقط به پیشگیری از بیماریهای مقاربتی توجه کنید که 3 برابر تاثیر بهتر در تک همسری( رنگ آبی) نسبت به چند همسری(رنگ قرمز) می بینید. در تمامی مواردی که به صورت فواید یک ارتباط در این مطالعات ارزیابی شده چند همسری به طور بسیار واضحی فواید کمتری نسبت به تک همسری داشته.فقط در دو فایده چند همسری 1- پیشگیری از یک نواختی و 2- غیر وابستگی نسبت به تک همسری بیشتر بوده. همانطور که این مطالعات نشان داده تک همسری باعث پیشگیری از بیماری های مقاربتی ، پذیرش اجتماعی بالاتر ، بهبودی اعتماد، احترام، راستگویی و اعتماد به نفس ، پرورش صمیمیت ، راحتی بیشتر ، ارتباط بهتر فواید مالی بیشتر ، پیشگیری از حسادت ،فراهم کردن نزدیکی و پایداری ،تقدم اخلاقیات و حتی کمتر شدن حس تنهایی نسبت به افرادی گه چند رابطه را با هم در یک زمان تجربه می کنند می شود.